Graspers

De graspers van RhineTech is een doorontwikkeling van de persen die voor de ontwatering van slib door het bedrijf gebouwd worden. De pers splitst op een duurzame wijze het gras in natriumrijke sappen en vezels. Deze kunnen weer in de voedingsindustrie, kartonindustrie en in de vorm van pellets gebruikt worden voor de verwarming van huizen. Voor gemeenten, provincies en terreinbeheerders betekent dat een flink lagere kostenpost en een duurzame oplossing omdat het gras niet meer verbrand hoeft te worden. Bovendien hoeft het gemaaide gras niet meer vervoerd te worden want de graspers is mobiel.
https://innovatearnhem.nl/canon/graspers/